Képviselő-testület tagjai:


         Ritecz István         Dudás Imre           Lovász Istvánné

Töreki István polgármester


         Czink Attila       Töreki Istvánné       Mózesné Szerecz Ildikó