Az iskola alapítványa

Az iskola alapítványa: „Taranyi Gyermekekért” alapítvány
Célja:
az iskolában folyó oktató-nevelő munka feltételeinek javítása, a tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók segítése.
Adószáma: 18772315-1-14