Hagyományok, rendezvényeink

Az oktatást és nevelést egyaránt szolgáló és kiegészítő tevékenységünk az alábbi területekre terjed ki:

Tanórai tevékenységben:
- Tehetséggondozás
- Szakkörök:
    - számítástechnika
    - könyvbarát
    - énekkar
    - sport

- Képesség-kibontakoztató foglalkozások (az integrációs nevelés részeként)
- Felzárkóztató foglalkozások

Tanórán kívüli tevékenységben:

- Ünnepek, ünnepélyek megrendezése
    - Tanévnyitó, tanévzáró, ballagás
    - Nemzeti ünnepeink / okt.6. okt. 23. márc. 15.
    - Mikulás-party
    - Karácsonyi ünnepély
    - Farsangi karnevál
    - Húsvéti játszóház
    - Anyák napja
    - Gyermeknap
- Versenyek, vetélkedők
- Egészségnevelési hét

- Költészet napja
- Európai Unió
- Projekt–napok
- „Iskolanyitogató” – a leendő elsősök fogadása
- Tanulmányi kirándulások
- Színházlátogatások
    - Nagyatád
    - Kaposvár, Csiky Gergely Színház