Rendeletek

A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
Az állattartás szabályairól
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről
A gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról
A helyi népszavazásról népi kezdeményezésről
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Tarany község jelképeiről és a jelképek használatáról
Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető címről, díjról, és oklevélről és adományozások rendjéről
A települési képviselők, a bizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjának biztosításáról
Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról
Az egészségügyi ellátási körzet kialakításáról
Tarany község helyi építési szabályozásáról
A helyi hulladékgazdálkodási tervről
A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38-1995-IV-5 korm rend végrehajtásához
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2001
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
A parlagfű írtásról
A magánszemélyek kommunális adójáról
A vállalkozók kommunális adójáról
A helyi iparűzési adóról
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról
A községi önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményben fizetett étkezési-térítési díjakról
2010. évi költségvetés
Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
Az elektronikus ügyintézésről
A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló rendelete
Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről
A közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről
A 2009. évi vízdíjról
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
7/2015 (VII. 30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
13/2015 (XI. 18.) önkormányzati rendelet a települési adóról
Tájékoztató települési adóról Tarany
Települési adó bevallás javított