A projekt bemutatása

Az érvényes előírások alapján a szolgáltatott ivóvíz minősége vas, mangán, arzén és ammónium-ion tekintetében volt kifogásolt.
A projekt az alábbi célokat teljesítette: Tarany Község megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátását, bekötő vezetékek cseréjét PE anyagúra, továbbá a hálózat mechanikai tisztítási lehetőségeinek kiépítését.
Az ivóvízminőség javítás és hálózatrekonstrukció nem haladta meg az elszámolható költségek 20 %-át.

Szükség volt két új kút fúrására az új vízműtelepen a meglévő kutak felhagyása mellett, ugyanis a korábbi 1. sz kút magas gáztartalmú termálvizet szolgáltatott, a felhagyott 2. sz kút pedig korábbi kialakítása és meghibásodása miatt alacsony vízhozamú volt, és homokolt. Az új kutak közül az egyik üzemi, a másik pedig az üzembiztonság garantálása céljából tartalékkútként való üzemelésre került kialakításra.

A projekt megvalósítása során 13 m3/h kapacitású arzén-, vas-, mangán- és ammóniummentesítő komplex vízkezelő berendezés létesítése valósult meg, amelyről a hálózatba kerülő víz minősége már a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet. követelményeinek megfelel.
A projekt részeként tervezett új kezelőépület, térszíni tározó és nyomásfokozó létesítése megtörtént.
Az ivóvíz tisztítási technológia során keletkező hulladékvizek kezelése megoldásra került. A hulladékvizeket a projekt részeként kialakításra került új, 30 m3 hasznos térfogatú, töltő-ürítő rendszerű medencében ülepítik, majd ülepítést követően befogadóban kerülnek elvezetésre.