A projekt bemutatása

Tarany községben a szolgáltatott ivóvízben határérték feletti az ammónium, a mangán és a vas mennyisége. A településen szükséges a vízminőség javítása, a távlati 270 m3/nap csúcsvízigényt kiszolgáló létesítmények megépítésével.

A projekt keretén belül két új kút fúrása szükséges az új vízműtelepen, a meglévő kutak felhagyása mellett, ugyanis az 1. sz kút magas gáztartalmú termálvizet szolgáltat, a 2. sz kút pedig kialakítása, vagy meghibásodása miatt alacsony vízhozamú, és homokol. Az új kutak közül az egyik üzemi, a másik pedig az üzembiztonság garantálása céljából tartalék lesz.

A terv tárgya egy olyan 13 m3/h kapacitású arzén-, vas-, mangán- és ammóniummentesítő komplex vízkezelő berendezés létesítése, amelyről lejövő víz minősége a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet követelményeinek megfelel. Tervezett új kezelőépület, térszíni tározó és nyomásfokozó létesítése. A keletkező hulladékvizekkel kapcsolatos feladat azok ülepítése, az ülepített víz befogadóba vezetése. Erre a célra új, 30 m3 hasznos térfogatú, töltő-ürítő rendszerű medence építése szükséges. A projekt megvalósításának helye Magyarország, Tarany Község.