Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Civil szervezetek

CIVIL SZERVEZETEK 

I.

A szervezet alapadatai

Szervezet nyilvántartási száma 14-01-0002324
Megnevezés “Taranyi Gyermekekért” Alapítvány
Rövidített név Rövidített név nincs bejegyezve
Idegen nyelvű elnevezés Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve
Székhely ország Magyarország
Szervezet székhelye 7514 Tarany, Zrínyi utca 6.
Szervezet típusa Alapítvány, közalapítvány
Alapitvány típusa Alapítvány
Állapot Nyilvántartásba vett
Országos azonosító 1500/60054/2000/600542000
Eljáró bíróság neve Kaposvári Törvényszék
Ügyszám 1500/Pk.60054/2000
Bírósági határozat száma Határozat sorszám nincs bejegyezve
Jogerőre emelkedésének időpontja 2016.04.28
Bejegyzés típus Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat
Bejegyzés dátuma 2016.04.28
Régi nyilvántartási szám formátum 2324/2000
Létesítő okirat kelte 2000.04.28
Alapítvány jellege Nyílt alapítvány
Cél szerinti besorolása kulturális tevékenység
Folyamatban lévő eljárás típusa Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Folyamatban lévő eljárás kezdete Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja 2014.06.01
Közhasznúsági fokozat Nem közhasznú
Elektronikus kapcsolattartási cím: Elektronikus kapcsolattartási cím nincs bejegyezve
Cél szerinti leírás A taranyi iskola és óvoda gyermek-és ifjúsági közösségei működésének támogatása, segítségnyújtás programjaik megvalósításához és továbbfejlesztéséhez, a szabadidő hasznos és kultúrált eltöltéséhez, a közművelődéshez. A táborozások és turisztikai programok támogatása. A tehetséges tanulók támogatása. Az iskola és óvoda tárgyi felszereltségének javítása. Az iskola, az óvoda és a szülők sokoldalú együttműködésén alapuló nevelőmunka segítése. Önképzés, továbbképzés, szakmai rendezvények szervezéséhez segítségnyújtás. A taranyi iskolában jelentős számban tanuló hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi és szociális felzárkóztatásának segítése.
Vagyonfelhasználás mértéke Vagyonfelhasználás mértéke – nincs bejegyezve
Vagyonfelhasználás mód alapító okirat szerint.
Általános rendelkezés a képviselet gyakorlásának módjáról Általános rendelkezés nincs bejegyezve

A szervezet képviselői

Neve Szerecz László
Képviseleti jog terjedelme Képviseleti jog terjedelme nincs bejegyezve
Képviseleti joggyakorlás módja Képviseleti joggyakorlás módja nincs bejegyezve
Megbízás időtartama Megbízás időtartama nincs bejegyezve
Megbízás megszűnésének időpontja Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Alapítvány ügyvezető szervek lista

Ügyvezető szerv neve kuratórium

 

Származtatott jogi személyek listájaSzármaztatott jogi személy nincs bejegyezve

Jogelőd / jogutód szervezetek listaJogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek listaSzövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs bejegyezve

 

Adószámadatok

Adószám 18772315-1-14
Adószám státusza Bejegyzett
Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja 2000.07.11
Közösségi adószám Közösségi adószám nincs bejegyezve
Közösségi adószám státusza Közösségi adószám nincs bejegyezve
Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja Közösségi adószám nincs bejegyezve
Statisztikai számjel 18772315-9499-569-14
Statisztikai számjel státusza Bejegyzett
Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja 2016.04.28

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatókA szervezetnek nincs bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatója

Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárásNincs eljárás folyamatban

Egyéb:Nincs egyéb adat bejegyezve

 

II.

A szervezet alapadatai

Szervezet nyilvántartási száma 14-02-0004130
Megnevezés Taranyi Lovasbarátok Lovas, Sport és Szabadidő Egyesület
Rövidített név TLSE
Idegen nyelvű elnevezés Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve
Székhely ország Magyarország
Szervezet székhelye 7514 Tarany, Zrínyi utca 75.
Szervezet típusa Egyesület
Állapot Nyilvántartásba vett
Országos azonosító 1500/60017/2014/2300007530650
Eljáró bíróság neve Kaposvári Törvényszék
Ügyszám 1500/Pk.60017/2014
Bírósági határozat száma 8/I
Jogerőre emelkedésének időpontja 2016.04.11
Bejegyzés típus Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat
Bejegyzés dátuma 2016.04.11
Régi nyilvántartási szám formátum 4130/2014
Létesítő okirat kelte 2015.01.11
Egyesület formája egyesület
Cél szerinti besorolása sporttevékenység
Folyamatban lévő eljárás típusa Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Folyamatban lévő eljárás kezdete Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja nincs bejegyezve
Közhasznúsági fokozat Nem közhasznú
Elektronikus kapcsolattartási cím: Elektronikus kapcsolattartási cím nincs bejegyezve
Cél szerinti leírás a/ Tagjai részére a rendszeres testedzés, lovaglás, lovasoktatás, lovas- és egyéb sport, szabadidős és kulturális rendezvények, programok megszervezése és lebonyolítása; b/ az egészséges életmód és a lóval való kapcsolat népszerűsítése; c/ bekapcsolódás a közeli (megyén belüli) és távolabbi (országos, nemzetközi) lovas életbe, hazai és nemzetközi lovas és egyéb sport kapcsolatok létesítése és fenntartása; d/ a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása; e/ egyeztetve a helyi általános iskola vezetésével ? testnevelési órák keretén belül ? a gyermekek részére lovasoktatások lebonyolítása (pl.: sétalovaglás megismertetése, megkedveltetése, illetve gyakorlása), a lóval való együttélés örömének felfedeztetése.
Vagyonfelhasználás mértéke Vagyonfelhasználás mértéke – nincs bejegyezve
Vagyonfelhasználás mód Vagyonfelhasználás módja – nincs bejegyezve
Általános rendelkezés a képviselet gyakorlásának módjáról Általános rendelkezés nincs bejegyezve

 

A szervezet képviselői

Neve elnök Dömötörné Fenes Szilvia
Képviseleti jog terjedelme Általános
Képviseleti joggyakorlás módja Önálló
Megbízás időtartama Megbízás időtartama nincs bejegyezve
Megbízás megszűnésének időpontja Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

 

Származtatott jogi személyek listájaSzármaztatott jogi személy nincs bejegyezve

 

Jogelőd / jogutód szervezetek listaJogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek listaSzövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs bejegyezve

Adószámadatok

Adószám 18595721-1-14
Adószám státusza Bejegyzett
Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja 2014.05.26
Közösségi adószám Közösségi adószám nincs bejegyezve
Közösségi adószám státusza Közösségi adószám nincs bejegyezve
Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja Közösségi adószám nincs bejegyezve
Statisztikai számjel 18595721-9312-521-14
Statisztikai számjel státusza Bejegyzett
Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja 2016.04.11

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatókA szervezetnek nincs bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatója

Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárásNincs eljárás folyamatban

Egyéb:Nincs egyéb adat bejegyezve

Megszakítás