Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Elektronikus ügyintézés

Tájékoztató adóügyekben az adózó és az önkormányzati adóhatóság
közötti elektronikus kapcsolattartás szabályairól

Tisztelt Adózók !

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 36. §-a és 79. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) rendelkezései szabályozzák az adózók és az önkormányzati adóhatóság közötti kapcsolattartás kötelező’ és lehetséges csatornáit.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minő’sülő’ adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minő’sül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) is ekként szerepel.

1) Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett:

a) gazdálkodó szervezet – kivéve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező’ alapítványt és egyesületet, az EVNY-ben nem szereplő’ személyi jövedelemadó törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézését a aa) cégkapuja vagy

ab) ha az önkormányzati adóhatóság 2017. december 31-ig is biztosított elektronikus ügyintézést és a gazdálkodó szervezet képviselőjéről olyan nyilvántartást vezet, mely alapján a gazdálkodó szervezet és annak képviselője egyértelműen azonosítható, akkor
-kizárólag 2018. december 31-ig – az Eüsztv. 108. §-a (6a) bekezdése alapján a törvényes képviselőjének KÜNY tárhelye (régi elnevezéssel ügyfélkapu, a továbbikaban: KÜNY tárhely)

b) az EVNY-ben szereplő’ egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye

útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

2.) Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett

 1. természetes személy,
 2. lakásszövetkezet, az adószámmal nem rendelkező’ egyesület és alapítvány
 3. a 600.000 Ft éves árbevételt meghaladó – a Helyi adó törvény (továbbiakban:Htv.) alkalmazásában vállalkozónak minősülő -mezőgazdasági őstermelő, továbbá
 4. az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő’, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak (így a Htv. alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minő’sülő’ személy (közjegyző’, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő’, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező’) főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, azonban döntése szerint elektronikus úton is tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, feltéve, hogy megfelelő’ tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.

3) Az adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele megtörténhet:

a) az állami adóhatóságon keresztüli, elektronikus helyi iparűzési adó bevallás (ÁNYK nyomtatvány) benyújtásával (Htv. 42/D § alapján) Tarany Községi Önkormányzatot választva

b) az önkormányzati űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével, ahol nem csak adóügyekben kezdeményezhet ügyindítást. Az Önkormányzati Hivatali Portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az Önkormányzati Hivatali Portál az alábbi linken érhető el: https:/ / ohp-20.asp.lgov.hu/nvitolap , ahová belépve az önkormányzat kiválasztásával, majd lekérdezésével tud ügyet indítani KAÜ (ügyfélkapus) azonosítással. Az ügyindítás menete a következő’:

 • ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL  (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) oldalon az ügyintézés megkezdéséhez alul kék mezőben található „VÁLASSZON ÖNKORMÁNYZATOT” sávot kell kiválasztani.
 • A kereső oldalon TARANY település nevét kiválasztva, majd a mellette lévő kék mezőben a „LEKÉRDEZÉS” gombra kattintva lehet a találati listából „TARANY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT”-ot választani.
 • Ezt követően három menüpontból lehet választani: „ÜGYKÖVETÉS”, vagy „ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS” illetve „ÜGYINDÍTÁS”
 • ÜGYKÖVETÉS menüpont alatt az adózó a folyamatban lévő elektronikusan indított ügyének állapotát tekintheti meg.
 • Az ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS- nél az adózó az Ügyfélkapus, valamint az adóazonosító jele/adószáma azonosítása után lekérheti a helyi adó egyenlegét
 • ÜGYINDÍTÁS esetén a legördítő sáv segítségével ki kell választani az eljárás módját: „saját nevemben” vagy „Meghatalmazottként/képviselőként”
 • „Keresés az űrlapadatokban” pontnál kiválasztani az „ÁGAZAT” alatt az „Adóügy”-et, valamint az „ÜGYTÍPUS” alatt az adónemet (pl. helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó stb.)
 • A kék mezőben lévő „lekérdezés” gombra kattintás után az oldal alján megjelennek az adott ügytípushoz tartozó űrlapok.

c) Amennyiben az ügyéhez kapcsolódóan nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát az e-Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be. (https://epapir.gov.hu)

Bízunk abban, hogy tájékoztatásunk eredményeként könnyebbé válik a kapcsolattartás, és az ügyintézés!

További segítséget és hasznos információkat talál a következő oldalakon https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato.

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/cegkapu.html, https://cegkapu.gov.hu/ http: //ekozig.magyarorszag.hu,

KÉRJÜK, HOGY A TOVÁBBIAKBAN HELYI ADÓ BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGEIKNEK A FENTIEK SZERINT SZÍVESKEDJENEK ELEGET TENNI !

Megszakítás